جهت آپدیت کردن ویندوز ۱۰ مراحل زیر را انجام دهید.

  1. جهت آپدیت کردن ویندوز ۱۰ ابتدا مطابق تصویر برروی Start کلیک نمایید.

مراحل آپدیت کردن ویندوز 10 برروی Start کلیک نمایید.

۲. برروی Settings کلیک نمایید.

مراحل آپدیت کردن ویندوز 10 برروی Settings کلیک نمایید.

۳. برروی Update & Security کلیک نمایید.

مراحل آپدیت کردن ویندوز 10 برروی Update & Security کلیک نمایید

۴.  برروی Windows update کلیک نمایید. مطابق تصویر زیر، زمانی که سیستم برای آخرین بار آپدیت شده است مشخص می باشد و با کلیک برروی گزینه Check for updates سیستم شروع به جستجو جدید ترین آپدیت ها می کند.

مراحل آپدیت کردن ویندوز 10 برروی گزینه Check for updates سیستم شروع به جستجو جدید ترین آپدیت ها می کند

در صورتیکه سیستم آپدیت نباشد، در همین پنجره لیستی از مواردی که قابل بروزرسانی می باشند را جهت آپدیت کردن ویندوز ۱۰ مراحل را به شما نمایش می دهد. فقط شما لازم است برروی دکمه Install now مطابق تصویر زیر کلیک نمایید.

مراحل آپدیت کردن ویندوز 10 رروی دکمه Install now مطابق تصویر زیر کلیک نمایید.

۵.  پس از نصب آپدیت ها، سیستم را Restart کنید.

https://support.microsoft.com/en-us/help/4027667/windows-10-update

https://www.laptopmag.com/articles/update-windows-10