برای بستن ESC را بزنید

میکروتیک

روتر میکروتیک Router OS قابلیتهای بسیار مفیدی دارد و می توان در محیط های مختلف از آن استفاده به صورت مثال از پروتکل های مسیر یابی OSPF, BGP, VPLS/MPLS در یک سیستم می توانید استفاده کنید